Firma wolna od tytoniu

Twarz z dymu

O programie

„Firma wolna od tytoniu”

Od dawna wiadomo, że palenie papierosów ma negatywny wpływ na zdrowie. Palenie w pracy to jednak nie tylko szkodzenie zdrowiu palacza – to także cios w ekonomiczną efektywność firmy. Wymierny, dodatkowy koszt dla przedsiębiorstwa.

Pracownik, który w trakcie wykonywania obowiązków służbowych pięć razy dziennie wychodzi na 10-minutowe przerwy na papierosa, pracuje łącznie o 24 dni w roku mniej niż jego koledzy. Ponadto obciążeniem dla firm są też absencje pracowników z powodu chorób wywołanych nałogiem tytoniowym.

W celu ograniczenia zagrożeń zdrowotnych i ekonomicznych związanych z paleniem w pracy, w okresie kwiecień-grudzień 2018 r. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zrealizowali ogólnopolski program „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy”. Zadanie było finansowane  ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Program objął:

– opracowanie projektu diagnozującego sytuację w firmach w zakresie działań ograniczających używanie wyrobów tytoniowych w miejscu pracy.
–  cykl konferencji: konferencję otwarcia (30 sierpnia 2018 r. na UKSW w Warszawie) oraz 5 konferencji regionalnych.
– konkurs „Firma wolna od tytoniu” skierowany do pracodawców, którzy zachęcają pracowników do rzucenia palenia i wspierają ich w walce z nałogiem.
– przygotowanie pakietów informacji o rzucaniu palenia dla pracowników i pracodawców oraz organizację warsztatów dla pracowników i kadry zarządzającej w 32 firmach w całej Polsce.

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Państwowy Zakład Higieny Logo Ministerstwa Zdrowia