Firma wolna od tytoniu

Konkurs

Czy Wasza firma zachęca pracowników do niepalenia w czasie pracy?

Prowadzicie działania, które pomagają uwolnić się od nałogu?

Stosujecie praktyki mające na celu ograniczenie używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w biurach, zakładach?

Jeśli tak, weźcie udział w 2 edycji konkursu „Firma wolna od tytoniu”!

To uhonorowanie tych firm, które promują ideę miejsc pracy wolnych od tytoniu. Jeśli Wasze przedsiębiorstwo się do nich zalicza – zgłoście się jak najszybciej.

Oprócz szansy zdobycia atrakcyjnych nagród konkurs daje okazję, by pokazać innym przedsiębiorstwom metody ograniczania używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych. Pokażcie innym swoje dobre praktyki, a przy tym nagródźcie swoich pracowników!

Dzięki Waszemu zaangażowaniu firmy ponoszące straty przez palenie wśród pracowników dowiedzą się, jak je zminimalizować dbając również o ich zdrowie.

Jak to zrobić?
1. Zgłoś firmę jako uczestnika kampanii „Nie palę, bo…” poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.niepalebo.pl.
2. Wypełnij formularz konkursowy w jednej z trzech kategorii dostępny na naszej stronie (zostanie opublikowany 15 lutego 2020 roku).

a. „Przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy najbardziej angażująca i wspierająca swoich pracowników do walki z nałogiem”

b. „Najbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy”

c. „Najbardziej nowatorskie i kreatywne praktyki”

3. Przedstaw sposoby ograniczania używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy wraz z dokumentacją fotograficzną aktywności wysyłając na adres info@niepalebo.pl.
4. Termin nadesłania zgłoszeń mija 15 listopada 2020 roku.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które zgłosiły swoje uczestnictwo w kampanii „Nie palę, bo…”, która stanowi 2. edycję Projektu oraz przedstawią sposoby ograniczenia palenia przez pracowników i edukuje na temat szkodliwości jakie niesie za sobą używanie wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych.

Formularze:

Formularz w kategorii „Najbardziej aktywne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy”

Formularz w kategorii „Najbardziej skuteczne przedsiębiorstwo, firma, zakład pracy”

Formularz w kategorii „Najlepsze praktyki”

Szczegóły drugiej edycji konkursu „Firma wolna od tytoniu” zostaną ogłoszone do końca lutego 2020 roku.

Jeśli chcesz zgłosić swoją firmę do uczestnictwa w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Nie palę, bo…” realizowanej w 2020 roku sprawdź szczegóły na stronie www.niepalebo.pl

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Ministerstwa Zdrowia