Firma wolna od tytoniu

Gala podsumowująca projekt „Firma wolna od tytoniu” oraz wręczenie „Optimusów 2018”

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Malinowski 

oraz

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny
Grzegorz Juszczyk 

mają zaszczyt zaprosić na

podsumowanie projektu
„Firma wolna od tytoniu”  

oraz
wręczenie nagród Pracodawców RP
„Optimusy 2018”

Wydarzenie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 r. w hotelu Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie.


Program wydarzenia

14:00 – 17:00 Konferencja podsumowująca projekt „Firma wolna od tytoniu”

14:00 – 14:10 Przywitanie gości:
Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP
Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

14:10 – 14:30 „Polska wolna od tytoniu – stan dzisiejszy i wyzwania przyszłości”
Krzysztof Przewoźniak, European Network For Smoking and Tobacco Prevention

14:30 – 15:00 Panel dyskusyjny: „Prawo, ekonomia a palenie wyrobów tytoniowych”
Moderator: Łukasz Balwicki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Julita Czyżewska, PZU Zdrowie,
Monika Gładoch, doradca Prezydenta Pracodawców RP, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Uniwersytet Gdański

15:00 – 15:15 „Czas palenia nie jest czasem pracy”
Prof. Monika Gładoch, doradca Prezydenta Pracodawców RP, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

15:15 – 15:30 Sukces wdrożeń kompleksowych programów profilaktyki palenia tytoniu w zakładach pracy”
Krzysztof Puchalski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

15:45 – 16:00 „Warto inwestować w pracownika”
Artur Chęsy, Drukarnia Pozkal, Inowrocław

16:00 – 16:15 „Palenie papierosów – globalny problem zdrowotny”
Roman Sosnowski, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie

16:15 – 16:45 Panel dyskusyjny: „Palenie tytoniu jako problem zdrowotny, ale również społeczny”
Moderator: Grzegorz Juszczyk, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Hubert Kamecki, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie,
Roman Sosnowski, Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie,
Krzysztof Przewoźniak, European Network For Smoking and Tobacco Prevention

Zadanie realizowane w ramach ogólnopolskiego programu „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy”. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

17:30 – gala wręczenia nagród w konkursie „Firma wolna od tytoniu” oraz Optimusów 2018 – nagród Pracodawców RP, bankiet oraz spotkanie świąteczne.

R.S.V.P. do dnia 3 grudnia 2018 r.

Informacje:

NIZP-PZH, Anna Dela-Kardas: tel. 538 896 521

Pracodawcy RP, Karolina Pachnik: tel. 22 518 87 29

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Ministerstwa Zdrowia