Firma wolna od tytoniu

Badanie stanu wiedzy na temat palenia wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy

W ramach projektu „Nie palę, bo…” w grupie pracowników i pracodawców przeprowadzono badanie stanu wiedzy na temat palenia wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy. Zweryfikowano wiedzę, zarówno osób palących, jak i niepalących.

Próbę badawczą stanowili pracodawcy i pracownicy. Grupa pracodawców zdefiniowana została jako właściciele firmy, przedstawiciele kadry zarządzającej i pracownicy działów HR. Właściciele firm stanowili 33,8% ogółu respondentów zakwalifikowanych do grupy badawczej pracodawców, przedstawiciele kadry zarządzającej 43,6%, a pracownicy działów HR 22,6%. Badanie zrealizowano również wśród pracowników, z czego 87,4% próby stanowili respondenci będący pracownikami produkcyjnymi, a 12,6% pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach. W ogólnej próbie badawczej kobiety stanowiły 64,9%, mężczyźni 35,1%. Kobiety były dominująca grupą respondentów zarówno wśród pracodawców (52,8%), jak i pracowników (59,3%).

Wśród firm uczestniczących w badaniu ok. 16% stanowiły zakłady, w których nie ma żadnego palacza, w ponad 20% osoby palące stanowią nie więcej niż 10% ogółu zatrudnionych pracowników. W większości przedsiębiorstw (72,8%) osoby palące stanowią mniej niż 1/3 wszystkich pracowników. Jednak w blisko 9% przedsiębiorstw są oni większością.

Badanie ilościowe zrealizowano techniką CAWI/CATI.

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Ministerstwa Zdrowia