Firma wolna od tytoniu

Mentorzy projektu

Dr Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP
Doktor nauk ekonomicznych. Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce.

W 1996 r. Prezes Rady Ministrów powierzył mu funkcję pełnomocnika do spraw organizacji Ministerstwa Gospodarki, następnie został w nim sekretarzem stanu. Pełnił także kierownicze funkcje w spółkach prawa handlowego.

Jako lider polskich pracodawców przewodniczył BIAC Polska – Komitetowi Doradczemu ds. Przemysłu i Handlu przy OECD. Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Przedstawiciel polskich pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W 2005 r. został wybrany pierwszym wiceprezydentem Europejskiej Organizacji Pracodawców Przedsiębiorstw Sektora Publicznego. Jest również reprezentantem Pracodawców RP w Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (IOE). W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

W 2013 r. został wybrany na Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Związków Pracodawców na kadencję w latach 2014-2015. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz kieruje pracami zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.

Dr Andrzej Mądrala –Wiceprezydent Pracodawców RP, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Mavi

Od 2000 r. Prezes Zarządu oraz współwłaściciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o. – nowoczesne szpitale specjalistyczne w Warszawie i Katowicach. W okresie 1982-1983 stypendysta naukowy Instytutu Maxa Plancka (Frankfurt nad Menem, Niemcy). Posiada tytuł naukowy doktora nauk przyrodniczych.

Dodatkowo jest Przewodniczącym Korporacji „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia AMD.

Członek Komisji Zdrowia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Doc. dr hab. Adam Fronczak – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN

Lekarz internista, farmakolog, specjalista zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki. W latach 2007–2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Zawodowo związany z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Członek wielu organizacji i towarzystw naukowych, w tym m.in.: Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Autor lub współautor blisko 100 publikacji z zakresu medycyny i zdrowia publicznego.

Lek. med. Dorota M. Fal – Lekarka i ekonomistka, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów MBA. Członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Specjalistka zdrowia publicznego. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zdrowia, jej reformą oraz rozwojem ubezpieczeń zdrowotnych. Propagatorka idei związanych ze zdrowiem publicznym. Niezależna ekspertka rynku, autorka licznych artykułów i publikacji z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Doradca zarządu PIU do spraw ubezpieczeń zdrowotnych.

Logo Pracodawcy RP Logo Narodowy Program Zdrowia Logo Ministerstwa Zdrowia